Het doel van Movement is om vooral niet kerkelijke jongeren, maar ook randkerkelijke jongeren te vertellen van het evangelie.

Het geweldige nieuws, dat Jezus de zoon van God naar de aarde is gekomen om onze zonden op zich te nemen, zodat wij vrij zijn voor onze zonden.

Als je deze gebeurtenis jezelf eigen hebt gemaakt is het niet iets vrijblijvends, maar zal het je leven gaan bepalen en positief veranderen.

Wij willen deze boodschap op een eigentijdse manier overbrengen op de jongeren in en rond Bolsward.

Wij zijn ons er ook zeer goed van bewust, dat ondanks deze keuze moeilijkheden geen verleden tijd zijn, maar dat je door de hulp van Jezus Christus deze problemen deze moeilijkheden aan kunt pakken.

Ook zijn we in de volle overtuiging dat de Heilige Geest werk kan doen door ons heen en dit ook zal doen, zodat er steeds meer jongeren hun hart aan Jezus zullen geven, zodat ook zij het eeuwig leven kunnen ontvangen.

All Rights Reserved Copyright 2003-2011  http://www.jongerenwebsite.nl/